5

Talks at Google

Talks at Google là một trong những kênh của Google với những bài nói chuyện truyền cảm hứng rất hay.

Intermittent fasting là gì?

Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”

MOOCs (Massive Open Online Courses)

MOOCs là viết tắt của Massive Open Online Courses: Khóa học Trực tuyến với Quy mô Lớn.