5

Lead by example là gì?

"Lead by example" là một idiom mang nghĩa: to show others how to behave by demonstrating with actions.

Talks at Google

Talks at Google là một trong những kênh của Google với những bài nói chuyện truyền cảm hứng rất hay.

Intermittent fasting là gì?

Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”

MOOCs (Massive Open Online Courses)

MOOCs là viết tắt của Massive Open Online Courses: Khóa học Trực tuyến với Quy mô Lớn.