5

Intermittent fasting là gì?

Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”

MOOCs (Massive Open Online Courses)

MOOCs là viết tắt của Massive Open Online Courses: Khóa học Trực tuyến với Quy mô Lớn.