5

Lớp tiếp cận Tiếng Anh

Giúp bạn tiếp cận với môn học tiếng anh cách hiệu quả nhất. Đây là bước rất quan trọng giúp bạn thành bại sau này

Lớp cơ bản

Tăng vốn từ vựng, học cách phát âm, cách lắng nghe, các đặt câu hỏi....

Lớp trung cấp

Lớp tiếng anh trung cấp chương trình đào tạo vững ngữ pháp, các loại câu...

Lớp học giao tiếp

Lớp học giao tiếp trực tuyến và sẽ có những buổi offline để giao lưu trao đổi với các thành viên trong lớp. Lớp có nhiều người nước ngoài để bạn nói chuyện