Daily English

The videos are for ESL learners. Each video will introduce a common American English expression^^

 Daily English là một channel được thực hiện bởi giáo viên người Mỹ nhằm mục đích giới thiệu những lối nói cách diễn đạt thông dụng phổ biến trong văn nói của người Mỹ. 

www.youtube.com/user/DailyEasyEnglish/featured

Để lại một bình luận

loading Loadding...