Talks at Google

Talks at Google là một trong những kênh của Google với những bài nói chuyện truyền cảm hứng rất hay.

Talks at Google là một trong những kênh của Google với những bài nói chuyện truyền cảm hứng rất hay. Nơi bạn không những có thể học tiếng Anh mà còn có thể nhìn ra thế giới rộng lớn và học tập được từ những người có tư tưởng lớn mang tầm vóc thế giới.

"The world's most influential thinkers, creators, makers and doers all in one place. Talks at Google. Where great minds meet."

talksat.withgoogle.com/

Để lại một bình luận

loading Loadding...