Cảnh báo rủi ro trong thị trường tài chính - High Risk Warning

Thị trường tài chính tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, do đó bạn hãy cân nhắc và suy nghĩ trước khi tham gia giao dịch.

-          Thị trường tài chính có thể mang đến lợi nhận khổng lồ, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó bạn hãy cân nhắc và suy nghĩ trước khi tham gia giao dịch.

-          Bạn không nên giao dịch hay đầu tư chỉ dựa trên những lời khuyên của người khac. Chính bạn mới là người chịu trách nhiệm, bảo vệ tài khoản giao dịch và số vốn mình đang có.

-          Không bao giờ giao dịch tài chính bằng tiền đi vay mượn hoặc bạn chỉ nên giao dịch bằng số tiền có thể mất. Có nghĩa là khi mất nó, thì vẫn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn và những người thân trong gia đình bạn.

-          Bạn hãy nhớ rằng tất cả các phương pháp giao dịch và hiệu suất giao dịch trong quá khứ không đảm bảo kết quả thu được trong tương lai. Do đó tất cả các quyết định giao dịch đưa ra phải luôn dựa trên suy nghĩ độc lập của bạn.

-          Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu tất cả các rủi ro trước khi tham gia giao dịch. 

 Bạn có thể xem Video cảnh báo rủi ro ở đây

Để lại một bình luận

loading Loadding...