IELTS Online

Khóa học IELTS 4 kỹ năng (Listening, Speaking, Reading & Writing) dành cho những bạn đặt mục tiêu đạt Band 0-6.5

  1. Số buổi học: 3 buổi/tuần
  2. Thời gian học: 1.5 giờ/buổi
  3. Hình thức học: Online thông qua Zoom
  4. Liên hệ @ email: vutridung.hut@gmail.com
  5. Học phí:
  • Lớp 1 on 1: 350K/1h
  • Lớp 1 on 2: 200K/1h
  • Lớp 1 on 4: 100K/1h

Để lại một bình luận

loading Loadding...