Intermittent fasting là gì?

Intermittent fasting = Tạm dịch là: “Nhịn ăn gián đoạn”