Lớp học giao tiếp

Lớp học giao tiếp trực tuyến và sẽ có những buổi offline để giao lưu trao đổi với các thành viên trong lớp. Lớp có nhiều người nước ngoài để bạn nói chuyện

Lớp học giao tiếp trực tuyến và sẽ có những buổi offline để giao lưu trao đổi với các thành viên trong lớp. Lớp có nhiều người nước ngoài để bạn nói chuyện

Để lại một bình luận

loading Loadding...